Privacybeleid

Cookie Policy

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein databestandje dat met pagina’s van deze website [en/of applicaties] kan worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Onze website maakt gebruik van technische cookies (om de site te personaliseren, informatie te verzamelen uit ingevulde online formulieren en om site-statistieken bij te houden) van tracking cookies (om bv. de weergave van de advertenties te variëren) en van cookies van partners (om de correcte weergave en functionaliteit van de site te garanderen).

Alle browsers bieden de mogelijkheid om de cookies die geïnstalleerd zijn op uw computer of uw toestel, te beheren. U kan dus zelf beheren welke cookies u blokkeert of toestaat door de configuratieparameters van uw browser te raadplegen. Het wijzigen van de cookie-instellingen kan echter invloed hebben op de correcte werking en/of weergave van onze site.

Wij houden ons het recht voor om deze cookie policy te allen tijde aan te passen. U dient dus rekening te houden met de meest recente versie van dit document. Elke wijziging aan dit document wordt van kracht zodra ze is gepubliceerd op de website.

 

De General Data Protection Regulation (GDPR) ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beheer van contactgegevens.
1. Indien wij hierom verzocht worden kunnen wij uw data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten.
2. Wij verzamelen de nodige persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

  • De correcte facturatie en verzending van uw bestellingen.
  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (o.a. fiscaal en boekhoudkundig)
  • Om statistieken bij te houden (bv. bestelhistoriek).

3.  Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze verzameld werden.
4.  Zoals de wet bepaalt, verwerken wij geen gevoelige gegevens zoals o. a. gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren of gezondheid.  Wij verkopen ook nooit persoonsgegevens aan derde partijen en wij geven deze ook nooit door aan derden (tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn).
5. Elke klant geniet van volgende gratis privacy-rechten:

  • recht van inzage
  • recht op verbetering van persoonsgegevens
  • recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)
  • recht op beperking van de verwerking
  • recht op overdraagzaamheid van persoonsgegevens (‘data portability’)
  • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

6. Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens kan je ons steeds contacteren per brief of per mail of kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00.

Versie 1.2 – mei 2018