Gepost op

Wat is een post-etiket ?

Een post-etiket is een zelfklevend etiket waarop met verschillende oudere postzegels het juiste hedendaagse briefport is samengesteld.  Ten gevolge van jarenlange prijsstijgingen zijn de meeste oudere postzegels, op zichzelf, ontoereikend geworden voor het geldende briefport.  Echter door er meerdere samen te kleven kan dit opgelost worden.  Hieruit ontstond het idee om deze voorraden oude postzegels te opwaarderen naar een gebruiksvriendelijk post-etiket, dat voldoet aan alle vereisten van de moderne postzegel.

Deze post-etiketten worden met de grootste zorg samengesteld en zijn net zo makkelijk in gebruik als de gewone postzegels die u gewend bent.

postzegels op een post-etiket

Gepost op

Een korting op zegels…hoe kan dit ?

Postzegels worden uiteraard ook verzameld.  Echter, een groot deel van deze “zegels voor verzamelaars” kent vandaag de dag een lagere verzamelwaarde dan de effectieve frankeerwaarde.  Hierdoor kunnen wij  deze voorraden “oudere” zegels (vaak uit de verzamelmarkt) goedkoper aankopen dan hun frankeerwaarde en deze aldus aanbieden met korting.

Uiteraard zijn alle aangeboden zegels geldige, officiële, door onze Belgische Post (bpost) uitgegeven zegels.

Gepost op

Wat bij een tariefwijziging ?

Vermits een post-etiket is samengesteld met verschillende oudere postzegels, die een nominale waarde (frankeerwaarde) vermelden, kan deze niet automatisch mee veranderen bij een tariefwijziging.  U kan echter bij postzegel.shop, op eenvoudige aanvraag, postzegels voor het eventuele supplement bekomen (deze dienst is gratis met een maximum van 100 bijpaswaardes per klant en kan tot maximaal 1 jaar na uw besteldatum aangevraagd worden).

Postzegels met een tarief-aanduiding (nummers in cirkeltje of logo) i.p.v. een nominale waardeaanduiding veranderen wel gewoon mee bij een tariefwijziging.  Hier hoeft u dus niks voor te doen.

Gepost op

Zijn alle oude postzegels nog geldig ?

Neen, uiteraard zijn niet alle oude postzegels nog geldig. Het ministerieel besluit van 11 juli 1962 stelt :”Alle nog in omloop zijnde zegels op datum van 11 juli 1962, alsook alle zegels die hierna zullen verschijnen hebben een blijvende frankeergeldigheid.”

Dit betekent dus dat ALLE postzegels die na deze datum zijn verschenen, ongeacht of deze nu in BEF, in EUR of zonder waardeaanduiding zijn, vandaag nog steeds geldig zijn.

Als geregistreerd postzegelagent maken wij, voor de aanmaak van onze post-etiketten, uiteraard uitsluitend gebruik van frankeergeldige zegels van bpost die voldoen aan het ministerieel besluit van 11 juli 1962.