Kit voor 10 aangetekende zendingen nationaal

 88,60

Kit voor 10 aangetekende zendingen nationaal.

Deze kit bevat: 10 postzegels tarief-①-prior nationaal; 10 postzegels voor aantekenport; 10 blanco afgiftebewijzen.

Voor het verzenden van een genormaliseerde aangetekende brief binnen België.