Gepost op

Wat bij een tariefwijziging ?

Vermits een post-etiket is samengesteld met verschillende oudere postzegels, die een nominale waarde (frankeerwaarde) vermelden, kan deze niet automatisch mee veranderen bij een tariefwijziging.  U kan echter bij postzegel.shop, op eenvoudige aanvraag, postzegels voor het eventuele supplement bekomen (deze dienst is gratis met een maximum van 100 bijpaswaardes per klant en kan tot maximaal 1 jaar na uw besteldatum aangevraagd worden).

Postzegels met een tarief-aanduiding (nummers in cirkeltje of logo) i.p.v. een nominale waardeaanduiding veranderen wel gewoon mee bij een tariefwijziging.  Hier hoeft u dus niks voor te doen.