Gepost op

Zijn alle oude postzegels nog geldig ?

Neen, uiteraard zijn niet alle oude postzegels nog geldig. Het ministerieel besluit van 11 juli 1962 stelt :”Alle nog in omloop zijnde zegels op datum van 11 juli 1962, alsook alle zegels die hierna zullen verschijnen hebben een blijvende frankeergeldigheid.”

Dit betekent dus dat ALLE postzegels die na deze datum zijn verschenen, ongeacht of deze nu in BEF, in EUR of zonder waardeaanduiding zijn, vandaag nog steeds geldig zijn.

Als geregistreerd postzegelagent maken wij, voor de aanmaak van onze post-etiketten, uiteraard uitsluitend gebruik van frankeergeldige zegels van bpost die voldoen aan het ministerieel besluit van 11 juli 1962.