Gepost op

Wat is de levertermijn van mijn bestelling ?

Behoudens uitzonderingen (feestdagen, brugdagen, etc…) worden alle betaalde bestellingen, gemaakt vóór 12u00, dezelfde dag nog verwerkt en verzonden, zodat u ze (als de bpost postbode zijn werk goed doet tenminste) mag verwachten binnen de gestelde levertermijn van de door u gekozen verzendmethode (prior of non-prior). Alle bestellingen die in aanmerking komen voor een gratis verzending worden automatisch prior verzonden.

Gepost op

Wat is een post-etiket ?

Een post-etiket is een zelfklevend etiket waarop met verschillende oudere postzegels het juiste hedendaagse briefport is samengesteld.  Ten gevolge van jarenlange prijsstijgingen zijn de meeste oudere postzegels, op zichzelf, ontoereikend geworden voor het geldende briefport.  Echter door er meerdere samen te kleven kan dit opgelost worden.  Hieruit ontstond het idee om deze voorraden oude postzegels te opwaarderen naar een gebruiksvriendelijk post-etiket, dat voldoet aan alle vereisten van de moderne postzegel.

Deze post-etiketten worden met de grootste zorg samengesteld en zijn net zo makkelijk in gebruik als de gewone postzegels die u gewend bent.

postzegels op een post-etiket

Gepost op

Wat is een genormaliseerde / niet-genormaliseerde zending ?

Genormaliseerd

rechthoekige vorm (niet vierkant !!),
gefrankeerd in de rechterbovenhoek op de zijde van de enveloppe waar zich het adres van de bestemmeling bevindt
minimumafmetingen: 90 x 140 mm
maximumafmetingen: 125 x 235 mm
maximumgewicht: 50 g
maximumdikte: 5 mm

Als uw zending niet voldoet aan ALLE voorwaarden voor een genormaliseerd formaat, dan is het tarief voor niet-genormaliseerde zendingen van toepassing.

Niet-genormaliseerd

Ook niet-genormaliseerde zendingen moeten nog beantwoorden aan bepaalde afmetingsvoorwaarden:

breedte: min. 90 mm / max. 230 mm
lengte: min. 140 mm / max. 350 mm
maximumgewicht: 2 kg
maximumdikte: 30 mm

Gepost op

Indeling Geografische zones.

ZONE A: EUROPA

Albanië, Andorra, Azoren, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Canarische Eilanden, Ceuta, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Faeröereilanden, Finland, Frankrijk (exclusief overzeese gebieden), Georgië, Gibraltar, Griekenland, Groenland, Groot-Brittannië, Guernsey, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Jersey, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Groothertogdom Luxemburg, Macedonië, Madera, Malta, Man, Melilla, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Turkije, Vaticaanstad, Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland.

Zone B: REST VAN DE WERELD

Alle andere landen

Gepost op

Een korting op zegels…hoe kan dit ?

Postzegels worden uiteraard ook verzameld.  Echter, een groot deel van deze “zegels voor verzamelaars” kent vandaag de dag een lagere verzamelwaarde dan de effectieve frankeerwaarde.  Hierdoor kunnen wij  deze voorraden “oudere” zegels (vaak uit de verzamelmarkt) goedkoper aankopen dan hun frankeerwaarde en deze aldus aanbieden met korting.

Uiteraard zijn alle aangeboden zegels geldige, officiële, door onze Belgische Post (bpost) uitgegeven zegels.

Gepost op

Wat bij een tariefwijziging ?

Vermits een post-etiket is samengesteld met verschillende oudere postzegels, die een nominale waarde (frankeerwaarde) vermelden, kan deze niet automatisch mee veranderen bij een tariefwijziging.  U kan echter bij postzegel.shop, op eenvoudige aanvraag, postzegels voor het eventuele supplement bekomen (deze dienst is gratis met een maximum van 100 bijpaswaardes per klant en kan tot maximaal 1 jaar na uw besteldatum aangevraagd worden).

Postzegels met een tarief-aanduiding (nummers in cirkeltje of logo) i.p.v. een nominale waardeaanduiding veranderen wel gewoon mee bij een tariefwijziging.  Hier hoeft u dus niks voor te doen.

Gepost op

Zijn alle oude postzegels nog geldig ?

Neen, uiteraard zijn niet alle oude postzegels nog geldig. Het ministerieel besluit van 11 juli 1962 stelt :”Alle nog in omloop zijnde zegels op datum van 11 juli 1962, alsook alle zegels die hierna zullen verschijnen hebben een blijvende frankeergeldigheid.”

Dit betekent dus dat ALLE postzegels die na deze datum zijn verschenen, ongeacht of deze nu in BEF, in EUR of zonder waardeaanduiding zijn, vandaag nog steeds geldig zijn.  Recent (18.03.2022) werd echter door de wetgever een definitieve einddatum vastgesteld ivm de geldigheid van postzegels in Belgische frank.

Artikel 51 van het Koninklijk Besluit betreffende de postdiensten van 14 maart 2022, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18.03.2022 stelt: “Artikel 51 neemt de inhoud over van de artikelen 22 en 28, §2, van het koninklijk besluit van 24 april 2014 houdende reglementering van de postdienst en brengt een grote wijziging aan.  Het bepaalt immers dat postzegels uitgebracht in Belgische frank door de aangewezen aanbieder van de universele postdienst niet meer geldig zullen zijn vanaf 1 januari 2028.  Het bepaalt ook dat de in euro uitgebrachte postzegels geldig zijn voor een onbepaalde duur en niet langer voor een onbeperkte duur.”